ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลด่านสำโรง

เนื้อหา : เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปัวที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว ซึ่งได้มาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลปัว

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ