ออกเดินตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย และพื้นที่ลานจอดรถ บริเวณตลาดสดเทศบาล ๑

เนื้อหา : เวลาประมาณ ๐๖.๑๘ น. ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ออกเดินตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย และพื้นที่ลานจอดรถ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปิยะพงษ์ ปาละ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ