ปรับปรุงจุดเช็คอิน บริเวณหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลปัว

เนื้อหา :วันนี้ เวลาประมาณ ๑๐.๕๗ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานสวนสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการปรับปรุงจุดเช็คอิน บริเวณหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลปัว เพื่อจัดทำเป็นจุดถ่ายภาพไว้บริการสำหรับนักท่องเที่ยว และตกแต่งสถานที่ราชการให้สวยงาม เข้ากับช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางนวลจันทร์ หาญยุทธ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ