ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๐๙.๔๖ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ออกดำเนินการฉีดล้าง และขัดทำความสะอาดพื้นผิวในพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายเปลี่ยน ปัญญาภู และเพจ Facebook ฝ่ายป้องกันฯ ทต.ปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ