ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ออกดำเนินการฉีดล้าง และขัดทำความสะอาดพื้นผิวในพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายเปลี่ยน ปัญญาภู และเพจ Facebook ฝ่ายป้องกันฯ ทต.ปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ