ซ่อมแซมไฟกิ่งในเขตพื้นที่บ้านปรางค์ , บ้านปรางค์พัฒนา ๒ , บ้านไร่รวงทอง , บ้านแก้ม

เนื้อหา : วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟกิ่งในเขตพื้นที่บ้านปรางค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลปัว , บ้านปรางค์พัฒนา ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลปัว , บ้านไร่รวงทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลปัว และบ้านแก้ม หมู่ที่ ๕ ตำบลวรนคร ให้สามารถพร้อมใช้งาน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ