ติดตั้งธงแดงบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย

เนื้อหา : วันนี้ เวลาประมาณ ๑๑.๒๖ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ออกติดตั้งธงแดงบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ได้แก่ ทางแยกบ้านขอน , ทางแยกบ้านป่าหัด , ทางโค้งหลังโรงเรียนปัว , ทางโค้งบ้านแก้มราษฎร์พัฒนา และทางโค้งติดกับร้าน Seed เพื่อเป็นสัญญาณเตือนให้แก่ผู้ขับขี่ ระมัดระวังการขับขี่ยานพาหนะในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายคุณากร สุวราพัฒนาภรณ์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ