ตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์ชนจักรยานยนต์ บริเวณปากทางเข้าโรงแปรรูปเนื้อสัตว์

เนื้อหา : เย็นวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  เทศบาลตำบลปัว ตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์ชนจักรยานยนต์ บริเวณปากทางเข้าโรงแปรรูปเนื้อสัตว์ จากการสำรวจพบว่า มีผู้บาดเจ็บ จำนวน ๑ ราย เป็นเพศชาย อายุประมาณ ๖๐ – ๗๐ ปี มีอาการศีรษะบวมโน แต่ผู้บาดเจ็บไม่ประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ไปส่งที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ