เก็บขยะสองข้างทาง และฉีดล้างทำความสะอาดถนน (Big Cleaning Day)

เนื้อหา : เช้าวันนี้ เทศบาลตำบลปัว นำโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลปัว ร่วมกับ ผู้นำชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน , เจ้าหน้าที่อสม.) และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมเก็บขยะสองข้างทาง และฉีดล้างทำความสะอาดถนน (Big Cleaning Day) ณ บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ. ๒๐๐ จากนั้นได้มีการแยกย้ายไปตามเส้นทางที่กำหนด แบ่งเป็น ๕ จุด ดังนี้

– เส้นทางที่ ๑ ถนนบริเวณหน้าสนามกีฬาพญาผานอง – หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว – หน้าร้านทองธนพล ทั้ง ๒ ฝั่งไปและกลับ

– เส้นทางที่ ๒ ถนนบริเวณหน้าสวนสาธารณะ รศ. ๒๐๐ – สี่แยกบ้านนาป่าน ทั้ง ๒ ฝั่งไปและกลับ

– เส้นทางที่ ๓ ถนนบริเวณหน้าสวนสาธารณะ รศ. ๒๐๐ – แยกสถานีบ่มใบยาบ้านป่าหัด ทั้ง ๒ ฝั่งไปและกลับ

– เส้นทางที่ ๔ ถนนบริเวณหน้าโรงแรมฮักปัวโฮเทล – แยกบ้านขอน (สัญลักษณ์ขอนไม้) ทั้ง ๒ ฝั่งไปและกลับ

– เส้นทางที่ ๕ ถนนบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน) และถนนสี่เลน ทั้ง ๒ ฝั่งไปและกลับ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายศรัยติศักดิ์ ณ น่าน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ , นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ , นายมนต์ธวัช สุทธหลวง , นายชยกร ศรียา , นางสาวชุลีพร จันต๊ะวงค์ และนางสาวกนกกร แก้วจันทร์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ