ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒ (ตลาดล่าง)

เนื้อหา : เวลา ๑๑.๐๘ น. ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒ (ตลาดล่าง)

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายเปลี่ยน ปัญญาภู

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ