ประชุม พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปัว ประจำเดือน ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลปัว จัดประชุมพนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปัว ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือนเมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว โดยมีนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานการประชุมฯ มีคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการติดตามและรายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โครงการคลองสวยน้ำใส โครงการถนนสวยใส่ใจสิ่งแวดล้อม และการเตรียมงานการะวะพญาผานอง ประจำปี 2562 พร้อมแสดงความยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ ที่โอนย้ายมาใหม่ด้วย