เทศบาลตำบลปัวแจ้งงดเก็บขยะในช่วงหยุดเทศกาลสงกรานต์ 12-16 เมษายน 2562 นี้

เทศบาลตำบลปัวแจ้งงดเก็บขยะในช่วงหยุดเทศกาลสงกรานต์ 12-16 เมษายน 2562 นี้