กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลปัว จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว โดยได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงก่อตั้งเทศบาล การอ่านสารจาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย การปฏิญาณตนเป็นข้าราชการและพนักงานเทศบาลที่ดี ร่วมร้องเพลงมาร์ทเทศบาล รวมถึงการจัดให้มีพิธีเลี้ยงศาลและเจ้าที่เทศบาล และพิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ด้วย