ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณบ้านหนาด (ผลกระทบถึงบ้านร้องบางส่วน และบ้านป่าลาน)

เนื้อหา : ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอปัว ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยแบ่งเป็น ๒ ช่วงระยะเวลา ได้แก่ พื้นที่ไฟดับทั้งวัน ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. บริเวณบ้านร้องบางส่วน ตั้งแต่ศาลาทางโค้ง ไปจนถึงครัวเสบียง และพื้นที่ดับ ๒ ช่วงเวลา คือ ช่วงระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. และเวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. บริเวณบ้านป่าลาน และโรงเรียนป่าลาน เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณบ้านหนาด ทั้งนี้ การไฟฟ้าฯ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ และจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับในทันที ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอปัว โทร. ๐ – ๕๔๗๙ – ๑๒๔๘ , ๐ – ๕๔๗๙ – ๑๖๑๖

แหล่งข่าว : เพจ Facebook ข้อมูลข่าวสารและแจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าอำเภอปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ