กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลปัว นำโดย นายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว ร่วมในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ณ สนามที่ว่าการอำเภอปัว โดยกิจกรรม จัดให้มีรับหมวก ผ้าผูกคอพระราชทาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัว เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวคำปฏิญาณตน ทั้งนี้เทศบาลตำบลปัว ร่วมกิจกรรมพัฒนา และทำความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ ร.ศ.200 ปี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ใกล้จะถึงนี้