ฉีดน้ำทำความสะอาด ภายในโรงเรียนวรนคร

เนื้อหา : เวลา ๑๐.๕๘ น.ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ฉีดน้ำทำความสะอาด ภายในโรงเรียนวรนคร ตามที่ทางโรงเรียนได้แจ้งความประสงค์ขอความอนุเคราะห์มายังเทศบาลฯ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ