ตรวจความสงบเรียบร้อย และว่ากล่าวตักเตือนกลุ่มวัยรุ่นนั่งเล่นเกมส์ ในสวนสาธารณะ อ่างเก็บน้ำรศ. ๒๐๐

เนื้อหา : ค่ำวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ออกตรวจความสงบเรียบร้อย บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ. ๒๐๐ จากการสำรวจพบว่า เจอนักท่องเที่ยวขอพักกางเต้นท์ และเจอกลุ่มวัยรุ่นนั่งเล่นเกมส์ จึงได้ว่ากล่าวตักเตือน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายมรกต กองเสือ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ