กิจกรรม ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นสวยงาม เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

เนื้อหา : เวลา ๐๙.๐๐ น. ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลปัว ร่วมกันจัดกิจกรรม ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นสวยงาม เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดถนนสนามบินเก่า ตั้งแต่วงเวียนบ้านปรางค์พัฒนา ๒ ไปจนถึงวงเวียนถนนน่าน – ทุ่งช้าง (ปากทางเข้าโรงแปรรูปเนื้อสัตว์ เทศบาลตำบลปัว) และภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางถนอมศรี ไชยวิชู ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว และนางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ