ฉีดล้างทำความสะอาดทางเท้า บริเวณหน้าร้านเที่ยงธรรมมอเตอร์ถึงทางแยกร้านสุเกียว

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการฉีดล้างทำความสะอาดทางเท้า บริเวณหน้าร้านเที่ยงธรรมมอเตอร์ ไปจนถึงทางแยกร้านสุเกียว วัสดุก่อสร้าง เพื่อทำความสะอาดมูลนกและสิ่งปฏิกูล

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และนายราชันย์ วิยา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ