ซ่อมแซมและเปลี่ยนโคมไฟกิ่งสาธารณะ ในเขตพื้นที่บ้านร้อง และบ้านปรางค์พัฒนา ๒

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารงานโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ออกพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมและเปลี่ยนโคมไฟกิ่งสาธารณะ ในเขตพื้นที่บ้านร้อง และบ้านปรางค์พัฒนา ๒

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ