ต้อนรับเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ ชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัวผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานจากเทศบาลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการส่งนายกิตติศักดิ์ นิติวิทยากุล เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ ชำนาญงาน โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ ชำนาญการ สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลปัว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว