เทศบาลตำบลปัวให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว นายพจน์ ปรีชา เพชรแกมแก้ว ปลัดเทศบาล ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน และเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพแก่ครอบครัวนายอุดม อุตรชน ครอบครัวผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา