รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานกู้ชีพ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เนื้อหา : เทศบาลตำบลปัว แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานกู้ชีพ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยขอให้ผู้มีรายชื่อมาดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ