ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะจากเทศบาลตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

       เช้านี้(16 พฤษภาคม 2562) เทศบาลตำบลปัว นำโดย นายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรี ร่วมกับชุมชนบ้านขอน นำโดย นางทองเงิน กุลธรไชยศิลป์ ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในการมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ชุมชนบ้านขอน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการกำจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน การลดปริมาณขยะต้นทางและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอินทรีย์ การจัดการขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย รวมไปถึงการคัดแยกตามประเภทขยะอย่างถูกต้อง สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ต่อไป ณ ลานวัดราชสีมา(วัดบ้านขอน)