ออกพื้นที่จัดเก็บภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตพื้นที่บ้านร้อง

เนื้อหา : เช้าวันนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนารายได้ สังกัดกองคลัง ภายใต้การบริหารจัดการของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ออกพื้นที่จัดเก็บภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตพื้นที่บ้านร้อง ภายใต้โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ