ล้างทำความสะอาด ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒ (ตลาดล่าง)

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๐๙.๒๑ น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการล้างทำความสะอาด ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒ (ตลาดล่าง) เป็นประจำ ตามที่นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการไว้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายเปลี่ยน ปัญญาภู

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ