ทำความสะอาด ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ (ตลาดบน)

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การควบคุมของ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ดำเนินการทำความสะอาด ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ (ตลาดบน)

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายเปลี่ยน ปัญญาภู

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ