ดูแลการจราจร บริเวณที่จอดรถหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒

เนื้อหา : เย็นวันนี้ เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารงานของ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจราจร บริเวณที่จอดรถหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒ ไม่ให้กีดขวางผู้ใช้รถใช้ถนน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปิยะพงษ์ ปาละ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ