ดูแลความเรียบร้อย ในเขตตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ และลานจอดรถ

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ดูแลความเรียบร้อย ในเขตตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ และลานจอดรถให้เป็นระเบียบ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปิยะพงษ์ ปาละ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ