จัดระเบียบการจราจร และการจอดรถ บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒

เนื้อหา : เย็นวันนี้ เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ปฏิบัติหน้าที่จัดระเบียบการจราจร และการจอดรถ บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒ เพื่อป้องกันการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีการสัญจรหนาแน่น ตามที่นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการไว้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายคมศร จิณะเสน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ