กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันนี้ (28 พฤษภาคม 2562) เทศบาลตำบลปัว โดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยนายพจน์ปรีชา เพชรแกมแก้ว ปลัดเทศบาล นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกัน และงานไฟฟ้า จิตอาสาร่วมทำความสะอาด พัฒนาและปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนสาธารณะ รศ.200 ปี เทศบาลตำบลปัว) ในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”