ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเข้าพื้นที่การเกษตรทุ่งนาเหล่า บ้านปรางค์พัฒนา๑ หมู่ที่๗ ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน