เทศบาลตำบลปัวรณรงค์ให้ประชาชนและขอความร่วมมือช่วยกันสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านเรือนของตนเอง

เทศบาลตำบลปัวรณรงค์ให้ประชาชนและขอความร่วมมือช่วยกันสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านเรือนของตนเองโดยใช้มาตรการกำจัดยุงลาย 3 เก็บ 3 โรค และระวังรักษาสุขภาพ ไม่ให้ถูกยุงลายกัด ใส่เสื้อผ้าสีอ่อน ทายากันยุง หรือตามวิธีที่เห็นสมควร หากพบว่ามีไข้สูงลอยติดต่อกัน 3-4 วัน ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ขอให้พบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษา อย่าซื้อยารับประทานเอง ต้องการทรายอะเบท ติดต่อขอรับได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลปัว