โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและเสริมสร้างวินัยเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและเสริมสร้างวินัยเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม โดยมี นายฉัตรชัย ธนามี รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานกล่าวเปิด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว