เทศบาลตำบลปัวจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

วันนี้(่ 11 มิถุนายน 2562) เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายฉัตรชัย ธนามี รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว จัดประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2562 ซึ่งเทศบาลตำบลปัวได้นำเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืนและเทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี” จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 2 จังหวัดลำปาง และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เทศบาลตำบลปัวได้ผ่านการพิจารณาในชั้นต้นเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินในการลงพื้นที่ของคณะกรรมการ ในวันที่ 2 กรกฎาคม นี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว