ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง จังหวัดเชียงใหม่

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางสาวลภัสสินี อุ่นเรือน รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยนายกิตติกาจ เกียรติมหาชัย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปัว , นายธวัช อัจฉริยากูล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว , เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว และผู้นำชุมชนบ้านต้นแหลง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง จังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดต้นแหลง เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการขยะในชุมชนต้นแบบ โดยการนำเศษวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น แกลบและเม็ดโฟมมาเป็นส่วนผสมทำเป็นอิฐบล็อกทางเดิน และนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น อันจะนำไปปรับใช้ในชุมชนของคณะศึกษาดูงาน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปธานิน ปัญญาธิ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ