ปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งต้นไม้ และบำเพ็ญประโยชน์ ถนนวัดปรางค์ถึงถนนน่าน – ทุ่งช้าง

เนื้อหา : ในวันนี้ นางรัชนีวรรณ อินไทย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การดูแลของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งต้นไม้ และบำเพ็ญประโยชน์ ตั้งแต่ถนนข้างวัดปรางค์ ไปจนถึงถนนน่าน – ทุ่งช้าง ให้มีความสะอาดสะอ้าน และ มีภูมิทัศน์ที่งามตา

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางกัลยา จันเนย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ