พ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกจากยุงลาย บริเวณศูนย์โตโยต้า สาขาปัว

เนื้อหา : วันนี้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การควบคุมของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกจากยุงลาย บริเวณศูนย์โตโยต้า สาขาปัว ตามที่ได้ทำหนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์มายังเทศบาลฯ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ