ออกจับสัตว์มีพิษ ในเขตบ้านปรางค์พัฒนา ๑

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๑๐.๓๓ น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารจัดการของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ออกจับสัตว์มีพิษ (งู) ในเขตบ้านปรางค์พัฒนา ๑ ตามที่ประชาชนได้แจ้งขอความช่วยเหลือ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา และนางสาวเจนจิรา สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ