ตรวจเช็คจุดรอยต่อข้อผิดพลาดของระบบไฟฟ้า และซ่อมไฟกิ่งในพื้นที่บ้านขอน , บ้านแก้ม , บ้านปรางค์พัฒนา ๒ และบ้านนาป่าน

เนื้อหา : ในวันนี้ เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การดูแลโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ดำเนินการตรวจเช็คจุดรอยต่อข้อผิดพลาดของระบบไฟฟ้า บริเวณหน้าบ้านนางอำนวย ไชยศิลป์ และซ่อมไฟกิ่งในพื้นที่บ้านขอน , จุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง GG ๐๕  , GG ๕๑ และGG ๙๔ ในเขตบ้านแก้ม , พื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๒ จุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง PG ๒๒๑ และบ้านนาป่าน จุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง NP ๐๘ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ