ตรวจสอบจุดเกิดอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ล้มเอง บริเวณถนนข้างโรงยาสูบ บ้านป่าหัด – บ้านต้นแหลง พร้อมปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บชาย และนำส่งไปทำหัตถการที่โรงพยาบาล

เนื้อหา : เย็นวันนี้ เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การกำกับโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ตรวจสอบจุดเกิดอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ล้มเอง บริเวณถนนข้างโรงยาสูบ บ้านป่าหัด – บ้านต้นแหลง พร้อมปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บชาย จำนวน ๑ ราย และนำส่งไปทำหัตถการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ