ร่วมโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายฉัตรชัย ธนามี รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลตำบลปัว ร่วมในโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ฝายน้ำขว้าง ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีนายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัว เป็นประธานกล่าวเปิดงานและนำกล่าวปฏิญาณตน “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ทั้งนี้จัดให้มีกิจกรรมเปิดป้าย “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฝายน้ำขว้างพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อจัดหาน้ำสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว และพื้นที่ข้างเคียง” ตามโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ การปลูกต้นไม้(ต้นทองอุไร)ตามแนวลำน้ำขว้างและปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติลำน้ำขว้าง โดยมีจิตอาสาอำเภอปัวร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน