ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง จ้างเหมาบันทึกข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) , ตำแหน่ง คนงานเก็บขยะ ๒ ข้างทาง และตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เนื้อหา :  เทศบาลตำบลปัว ขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง จ้างเหมาบันทึกข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) , ตำแหน่ง คนงานเก็บขยะ ๒ ข้างทาง และตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเอกสารประกอบด้านล่าง ทั้งนี้ ตำแหน่ง จ้างเหมาบันทึกข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว สำหรับตำแหน่ง คนงานเก็บขยะ ๒ ข้างทาง และตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ