ตรวจสถานประกอบการร้านอาหารในพื้นที่

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลปัว นำโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สภ.ปัว ลงพื้นที่ ตรวจสถานประกอบการร้านอาหาร และมีการเปิดเพลง ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลปัว เพื่อตรวจสอบความสะอาด ความถูกค้องและถูกกฎหมาย สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ