ปฐมพยาบาลผู้ป่วยหญิง หน้ามืด เป็นลม บริเวณร้านปลาร้าหอม ไม่ประสงค์นำส่งไปโรงพยาบาล

เนื้อหา : ค่ำวันนี้ เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การควบคุมโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ปฐมพยาบาลผู้ป่วยหญิง อายุประมาณ ๕๐ – ๖๐ ปี มีอาการหน้ามืด เป็นลม บริเวณร้านปลาร้าหอม โดยผู้ป่วยไม่ประสงค์ให้เจ้าหน้าที่นำส่งไปโรงพยาบาล

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ