ออกตรวจความเรียบร้อย บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ. ๒๐๐ ปี

เนื้อหา : วันนี้ เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัวออกตรวจความเรียบร้อย บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ. ๒๐๐ ปี

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายมรกต กองเสือ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ