ออกตรวจสอบอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ชนรถยนต์ หน้าร้านรุ่งแสงอิเล็คทริก พร้อมปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ และนำส่งไปโรงพยาบาล

เนื้อหา : เย็นวันนี้ เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การปกครองโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ออกตรวจสอบอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ชนรถยนต์ บริเวณถนนน่าน – ทุ่งช้าง หน้าร้านรุ่งแสงอิเล็คทริก พร้อมปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ และนำส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ