ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่บ้านขอน และบ้านสวนดอก

เนื้อหา : ในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่บ้านขอน รหัสจุดติดตั้งเสาไฟฟ้า BK ๒๒ และรหัสจุดติดตั้งเสาไฟฟ้า SD ๑๒๓ บ้านสวนดอก ให้มีสภาพดี พร้อมใช้งาน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายวรวิทย์ สุขศิริ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ