ออกรับผู้ป่วยชาย อาศัยในพื้นที่บ้านป่าลาน เวียนศีรษะ อ่อนแรง และนำส่งโรงพยาบาล

เนื้อหา : เวลา ๑๗.๒๕ น. เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การดูแลโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ออกรับผู้ป่วยชาย อายุประมาณ ๕๐ – ๖๐ ปี อาศัยในพื้นที่บ้านป่าลาน มีอาการเวียนศีรษะ อ่อนแรง และนำส่งไปรักษา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ