ออกรับผู้ป่วยชายบ้านป่าลาน มีอาการขาขวาอ่อนแรง นำส่งไปรักษา ณ โรงพยาบาล

เนื้อหา : เวลา ๐๘.๓๐ น. เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การควบคุมโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ออกรับผู้ป่วยชายบ้านป่าลาน อายุ ๕๘ ปี มีอาการขาขวาอ่อนแรง จึงได้นำส่งไปรักษา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ